Zenith Implement Product

              บริษัท ซีนิธ อิมพีเม้นท์ โปรดักส์ จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2544  โดยทางบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัย โดยยึดแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของระบบเป็นที่สุด ซึ่งทีมงานของบริษัทได้เอาใจใส่ในกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของสถานที่ พิจารณาคัดสรรระบบความปลอดภัยให้สามารถปกป้องและเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตั้ง เลือกอุปกรณ์ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเป็นมาตรฐานสากล  ให้ได้ระบบที่มีคุณภาพ เหมาะสม และปลอดภัยสูงสุด ดังเจตนารมณ์ ที่มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจที่ว่า  

            “บริษัท ฯ จะมุ่งมั่น ออกแบบ ติดตั้ง ให้บริการที่ดีเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและบุคคลบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าอย่างดีที่สุด” 

Zenith   =  ดีที่สุด สูงที่สุด
Implement   =  ขบวนการ การดำเนินการ
Products   =  ระบบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้า

            บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางระบบ ความปลอดภัยทุกประเภทให้กับบริษัททุกกลุ่มอุตสาหกรรม และทุกขนาดธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัท ฯ ยังคัดเลือกและนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยมีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานกลางการตรวจสอบจากหน่วยงานระดับสากล (NFPA, UL/FM) มาติดตั้งระบบและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันและเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

            ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมาด้วยคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทเป็นที่ยอมรับในการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบระบบ และติดตั้งระบบความปลอดภัยให้กับบริษัทชั้นนำหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

Example Customer list
ตัวอย่าง กลุ่มลูกค้า ปิโตรเคมี
Petroleum Authority of Thailand (PTT)
National Petrochemical Public Co., Ltd. (NPC)
Bangkok Industrial Gas Public Co., Ltd (BIG)
Apex Petrochemical Co., Ltd.
Thai Olefins Co., Ltd.
Thai Industrial Gases Public Co., Ltd

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าบริษัท
True   Group
CP Group
Nisshin Group
Scandinavian Aircraft Maintenance Co., Ltd.

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าโรงงาน
Rice C.P. Co., Ltd. 
Siam Garment Co., Ltd.
Thainox Steel Co., Ltd.
Thai Plastic Co., ltd.   

ขอบข่ายการดำเนินงาน : Scope of work
      • ที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัย /Fire Protection Consultation  
       ออกแบบและคำนวณแบบระบบด้วยโปรแกรมเฉพาะ กำหนดรายละเอียดอุปกรณ์เครื่องมือและสร้าง แบบเพื่อการติดตั้งระบบตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย /Engineering design completed with specification, Shop drawing and As-built drawing
      • จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชนิด/Supply equipment
       ดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัย/Installation 
       บริการการตรวจสอบและทดสอบระบบ/Commissioning
      • บริการตรวจสอบและดูแลระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล Inspection and maintenance program follow NFPA
      • บริการซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล /Maintenance and Repair fire alarm and Fire Suppression System
 
นโยบายการให้บริการและประกันคุณภาพ
      • รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบทุกประเภท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี
       เป็นศูนย์บริการ ปรึกษาเรื่องระบบความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานความคุ้มครองที่ดี เหมาะสมกับสถานที่และสอดคล้องกับงบประมาณที่มี  ตลอด 24 ชั่วโมง
      จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธี
      • บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ตามชนิดของอุปกรณ์และระยะเวลาที่กำหนด
      • ให้บริการ Maintenance ทั้งระบบ และอุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงน้ำยา  โฟม ดับเพลิงคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล 

         ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านความปลอดภัย และการให้บริการที่ใส่ใจในรายละเอียด ให้ลูกค้าทุกท่านได้ถึงพร้อมปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินและคุ้มภัย  แบบ One Stop Service สามารถติดต่อได้ที่ 
            Hot line ตลอด 24 ชม   089  9228282 
            โทรศัพท์  02 9733528 - 3529
            แฟกซ์      02 9732929
            E-mail :   zenith@zenithimproduct.co.th
            ที่ทำการ : Zenith Implement Products Co., Ltd. 49/5 M.3 Taladbangkhen Laksi Bangkok Thailand 10210

Welcome to Zenith Implement Products Co., Ltd.

Introduction 
           Zenith Implement Products Co., Ltd. 
provides the service relating to fire fighting system : Design facility service, installation,  commissioning test and supply fire fighting & rescue equipment.

          Zenith Implement Products’s experienced engineering team is highly skilled on the fire system work:
       Fire Protection System 
       Fire Alarm System
      • Fire Suppression System
       Foam System
       Gas Detection System
       Sprinkler System
       Fire Kitchen System 
       Fire Pump and Fire Truck 
  
Scope of work
       Fire Protection Engineering Consultant  
      • Engineering design completed with specification, Shop drawing and As-built drawing
       Supply equipment
      • Installation 
      • Commissioning 
       Inspection and maintenance program follow NFPA
       Maintenance and Repair fire alarm and Fire Suppression System

Zenith Implement Product

Powered by MakeWebEasy.com